วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนะนำตัวเอง
       ชื่อ  นางสาว สมฤดี ตีมุง
       รหัสนักศึกษา 5111116044
       โปรแกรม สังคมศึกษา  ห้อง  01
        คณะ คุรศาสตร์
        ฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่  30